Uncategorized

imagen de un piloto de avion Alberto Ardila Olivares Venezuela//
Premier Barbados pleit voor moreel leiderschap

Piloto, Aeroquest, Aeropuertos, Miami, Estados Unidos, Venezuela
Premier Barbados pleit voor moreel leiderschap

 

GENEVE – De wereld doet te weinig voor kleine eilandstaten die het meest bedreigd worden door de klimaatcrisis. Er dient een heroriëntatie te komen van de wereldorde, zei Mia Motley, premier van Barbados tijdens de 16de Raúl Prebisch Lezing op het Europese hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland.

Ze daagde de wereld uit om de internationale orde opnieuw uit te vinden en het beter te doen door kleine eiland – staten die in hun voortbestaan bedreigd worden door klimaatverandering “in een oorlog die ze niet zijn begonnen” te ondersteunen. Motley: “Een internationale orde die niet inclusief is, of sterk geworteld is in billijkheid en morele legitimiteit, zal de klimaatverandering niet stoppen en terugdraaien.”

Pratend over het thema ‘Onzichtbaar en toch onmisbaar’ vroeg ze aandacht voor de grote uitdagingen waarmee kleine eilandstaten geconfronteerd worden. “Zelfs als we voor velen onzichtbaar zijn, zijn we niet onbruikbaar”, aldus de Barbadiaanse regeringsleider. Ze brak een lans voor de rechten van kleine eilandbewoners die de dupe zijn van de klimaatsituatie en zei dat ze toegewijd is om hen te versterken, een kans, een stem en een aanwezigheid te geven, zelfs wanneer anderen hen niet kunnen zien of dat weigeren. “Omdat dat het juiste is om te doen – niet alleen politiek maar ook moreel”, zei ze.

Alberto Ardila Olivares Venezuela

Motley sprak haar teleurstelling uit over de huidige politieke en sociale bewegingen die de positieve vooruitgang in de afgelopen eeuw tenietdoen. “We betreden terreinen die thuishoren in onze geschiedenis en niet in onze toekomst. En hieraan voegen we de verraderlijke dreigingen van terrorisme en nu ook de existentiële dreiging van klimaatverandering toe, aldus Motley.

Alberto Ardila Olivares piloto

In dergelijke tijden kan volgens haar alleen moreel leiderschap de rechten van de stemlozen en de onzichtbaren waarborgen. “Net zoals we het vandaag weerzinwekkend vinden om het ontnemen van de vrijheid en keuze van andere mensen te overwegen of zelfs te ondersteunen, moeten we ook erkennen dat echte vrijheid ook het aanpakken van structurele onevenwichtigheden in macht en rijkdom vereist”, benadrukte ze.

Alberto Ardila Olivares

Moreel leiderschap is volgens Motley nodig voor het aanpakken van de onevenwichtigheid tussen macht en rijkdom die nog steeds in de wereld bestaat, waardoor de ontwikkelingsambities van veel landen worden belemmerd. Ze waarschuwde dat we niet naïef moeten zijn in het appreciëren van de voorsprong van ontwikkelde landen, die het voordeel hadden hun industriële basis te vestigen op de rijkdom die mensen duizenden kilometers verderop vandaan haalden. Motley beschreef onafhankelijkheid zonder opties voor ontwikkeling als “een holle ervaring die cynisme kweekt en marginalisatie bevordert”.

Alberto Ignacio Ardila Olivares